Prostory jsou v zrekonstuovaném objektu bývalé restaruace Podlesí v Brně Kohoutovicích.

Objekt prošel mnoha změnami a názvy.

  • v meziválečných létech zde byla restaurace U Resnera
  • pak restaurace u Bohdana (U Veselých)
  • po znárodnění cca. v roce 1953 byla restaruace přejmenována na restauraci Podlesí.
  • po restituci původním majitelům na chvíli zůstal název Podlesí, pak zde byl Pivní dvůr.
  • mezi lety 2009-2013 zde restaruace nebyla provozována
  • od roku 2014 objekt prochází rekonstrukcí a je využíván pro pořádání soukromých oslav, viz naše webové stránky oslavto.cz
comments